دسته‌بندی‌: آموزش

آکادمی-موسیقی-رمی
تاسیس سال ۲۰۱۳ در مونترال با هدف کمک به توسعه فرهنگ هنری موسیقی و کشف استعداد کودکان
آموزش موسیقی
3333 Boul Cavendish ,suite 285 ,Montreal, H4B 2M5
+15147034020
hooman-meghrazi
تنها مجموعه ایرانی برنده نشان استاندارد CPD از انگلستان که نشان دهنده کیفیت بالای آموزش در این مجموعه می باشد
آموزش, آموزشگاه و کالج
Toronto
+17787132056