شرکت بیمه Forever insure  با مدیریت خانم ندا عزیزی در تورنتو

توضیحات:

شرکت بیمه Forever insure  با مدیریت خانم ندا عزیزی، ارائه دهنده انواع سرویس های متنوع و مناسب در زمینه های مختلف بیمه و سرمایه گذاری متناسب با نیاز و سطح توانمندی پرداخت مالی افراد، می باشد، این مجموعه با سال ها تجربه موفق خدمات و سرویس های لازم برای طراحی و تهیه بیمه های فردی، گروهی و پلن های مختلف سرمایه گذاری را ایجاد نموده است.

تیم متخصص و حرفه ای ما پلن های مختلفی را در بخش های اصلی زیر ارائه می نماید.
مشاوره و ارائه خدمات در زمینه های :
پلن های بیمه عمر
بیمه عمر موقت (TERM LIFE INSURNACE)
بیمه عمر دائم UNIVERSAL LIFE/ WHOLE LIFE INSURANCE))
بیمه عمر جهت پوشش وام مسکن (MORTGAGE LIFE INSURANCE)

پلن های بیمه سلامت
بیمه های درمانی (Health and Dental) Medical Insurance
بیمه بیماری های خاص (CRITICAL ILLNESS INSURANCE)
بیمه ازکار افتادگی (DISABILITY INSURANCE)
بیمه مراقب های طولانی (LONG-TERM CARE)
انواع بیمه های مسافرتی (TRAVEL INSURANCE-SUPPER VISA)
پلن های پس انداز (بازنشستگی – تحصیلی)
حساب پس انداز بازنشستگی (RRSP)
حساب پس انداز و سرمایه گذاری معاف از مالیات (TFSA)
حساب پس انداز تحصیلی فرزندان(RESP)
پلن های سرمایه گذاری
SEGREGATED FUNDS (Seg Funds)
GIC / GIA
Annuities
سایر پلن های بیمه
انواع بیمه های گروهی و شرکتی ( تکمیلی سلامت- بازنشستگی گروهی )- (Group Insurance)
بیمه شرکاء و بیزینس (Business & Partnership Insurance(buy/sell Ins. )
بیمه افراد کلیدی در بیزینس (Key Person Insurance)

final Neda
بیمه
Ontario (Toronto)
647-518-1390