کارشناس حسابداری در استان کبک

توضیحات:

ناهید نصیری
کارشناس حسابداری در استان کبک شهر مونترال
با بیش از ده سال تجربه حسابرسی شرکت‌های تجاری در شهر مونترال

مالیات شرکتی برای مشاغل کوچک و متوسط
آماده سازی سوابق مالیاتی جهت دریافت وام های دولتی تجاری
تهیه صورت‌های مالی و گزارشات
حسابرسی مدیریت معاملات روزانه
ثبت آنلاین GST/QST
حقوق و دستمزد کارمندان و DAS

تلفن تماس
438-9942887

ناهید-نصیری2
حسابداری و مالیات
مونترال
438-9942887
*