دارالترجمه یکتا در مونترال با دو شعبه ویژه

دارالترجمه رسمی یکتا واقع در مرکز شهر مونترال است که از سال 2006 در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

قدمت خدمات حرفه ای دارالترجمه رسمی یکتا به سال 1996 برمی گردد که اولین شعبه این دفتر در تهران آغاز به کار نمود.

دارالترجمه رسمی یکتا هم در تهران و هم در مونترال بطور فعال ارائه خدمات به مشتریان خود شامل اشخاص، وکلا و دفاتر حقوقی و نیز شرکتهای متعدد نموده است.

مشتریان ما عبارتند از:

هموطنان و مهاجرین تازه وارد؛
دانشجویانی که از داخل خاک کانادا درخواست اقامت می دهند؛
پرستاران و مهندسینی که درخواست عضویت به انجمن حرفه ای خود می دهند؛
پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که درخواست خود را به انجمن های حرفه ای مربوطه در کبک و سایر استانها ارائه می دهند؛
مقیمان دائمی که درخواست تمدید کارت اقامت و یا شهروندی به اداره مهاجرت داده و نیاز به ترجمه گذرنامه دارند؛
هموطنانی که در سایر شهرهای کانادا و حتی آمریکا ساکن بوده و نیاز به ترجمه رسمی مدارک خود دارند.

موقعیت

4055 Saint-Catherine Street West, Westmount, QC, Canada

کد پستی
  • H3Z 3J8

ویدئو