گروه کینوتراپ ویژه

گروه کینوتراپ به مدیریت شیرین بهرام در مونترال

سال‌ها تجربه توانبخشی در کانادا

کارشناس ارشد علوم توانبخشی از دانشگاه مونترال

دکترای طب جایگزین و استخوان درمانی در کبک

فیزیولوژیست ورزشی در آمریکای شمای

عضو انجمن طب جایگزین کبک

مدیریت دردهای مزمن و مدیریت استرس در دانشگاه تورنتو

کارشناس ارشد تغذیه و زیست پزشکی

امکانات

  • سلامت
  • مشاوره

موقعیت

Montreal, QC, Canada