مدرسه رانندگی مونترال – Driving school Montreal ویژه

مدرس رانندگی در مونترال با تجربه بیش از 12 سال برای شما کلاس های حرفه ای  آماده کرده است  وشمارو برای امتحان آماده می کند.ما همیشه در منطقه امتحان تمرین می کنیم. کاهش استرس با اجاره خودروی مشابه که برای امتحان تمرین کرده اید. با ماشین های جدید و اتوماتیک ما 85 تا 90 درصد از دانش آموزان ما در اولین بار امتحان قبول می شوند. نگران نباشید، اگر برنامه شما عوض شد و نتوانستید در تاریخ امتحان حاضر شوید ما میتوانیم تاریخ امتحان را عوض کرده و به هفته بعد موکول کنیم. اجازه دهید تیم ما به شما کمک کند تا موفق شوید برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

Driving school Montreal instructors with experience of more than 12 years offer you professional classes to prepare for your driving exam. We always practice on the exam area. Reduce your stress level by renting the same car that you have practiced with for your road exam. As such you will have one less thing to worry about as you were already comfortable at driving that car. With our new and automatic cars, 85% to 90% of our students pass on their first trial.
The appointment you took does not suit your schedule or you would like an exam date sooner? No worry, we will take care of  it.We could change your exam date to a date within the next week. Let our team help you succeed. For more information please contact with me

موقعیت

Montreal, QC, Canada