دسته‌بندی‌: داروخانه

داروخاته اریا
داروخانه آریا با مدیریت نسرین نورانی دکتر داروساز واقع در شماره 7097 خیابان یانگ - تورن هیل
پزشک فارسی زبان, خدمات پزشکی, داروخانه
7097 Yonge St. Unit 103. Thornhill
4167923743
cropped-sticky-logo-4
داروخانه دکتر گل نسیم ریاحی؛ اولین داروخانه فارسی زبان آنلاین در شهر مونترال؛ ارسال رایگان دارو در مونترال و حومه
پزشک فارسی زبان, خدمات پزشکی, داروخانه
1111 Boulevard Dr.-Frederik-Philips ,Suite 600 ,Montreal, H4M 2X6
+15145193060