داروخانه دکتر گل نسیم ریاحی؛ اولین داروخانه فارسی زبان آنلاین در شهر مونترال؛ ارسال رایگان دارو در مونترال و حومه

توضیحات:

داروخانه دکتر گل نسیم ریاحی؛ اولین داروخانه فارسی زبان آنلاین در شهر مونترال

دسترسی به پزشک در اسرع وقت برای بیماران بدون بیمه کبک

  • ارسال رایگان دارو در مونترال و حومه
  • واکسیناسیون؛ انجام تمام واکسن‌ها
  • دریافت نسخه؛ از طریق وب سایت و تلفن
  • مشاوره رایگان؛ بعد از سفارش دارو (تلفنی یا ویدیو چت)
  • دسترسی آنلاین؛ به پرونده‌های دارویی، تجدید و یادآوری دارو
  • نوشتن نسخه؛ توسط دکتر داروساز و ارجاع به پزشک در صورت لزوم
  • ملاقات حضوری؛ انجام تست‌های پزشکی در داروخانه (با تعیین وقت قبلی)
  • انتقال پرونده دارویی از دیگر داروخانه‌ها

تلفن تماس:

5145193060

ارسال فکس:

4388003695

اولین داروخانه مونترال با مشاوره زبان فارسی و آنلاین؛ داروخانه دکتر گل نسیم ریاحی

بانک مشاغل کانادا

cropped-sticky-logo-4
پزشک فارسی زبان, خدمات پزشکی, داروخانه