دفتر ترجمه رسمی صدرا در شهر مونترال، عضو کانون مترجمان رسمی استان کبک کانادا - با مدیریت سمانه اصفهانیان

توضیحات:

دفتر ترجمه رسمی صدرا در شهر مونترال با مدیریت سمانه اصفهانیان

عضو رسمی انجمن مترجمان استان کبک کانادا

ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک

گواهینامه

ترجمه و ویرایش تمامی مکاتبات

گواهی امضاء

کپی برابر اصل مدارک

بانک مشاغل کانادا

WhatsApp-Image-2022-03-21-at-4.45.01-PM-1
ترجمه
3175 Rue Massenet, Brossard ,Montreal, J4Y 1J2
+15145829512