مشاوره انتخاب شغل انتخاب رشته پیدا کردن دوست و همسر مدیریت کنترل اضطراب و استرس شناسایی احساسات عادت‌های مزاحم

توضیحات:

کاملیا سیماب

بیش از ۱۵ سال سابقه در کار مشاوره فردی و خانواده، آماده سازی برای تغییرات و تصمیمات در زندگی، با ارزیابی نیازها و امکانات شخصی، و ایجاد انگیزه و استراتژی مشخص برای رسیدن به هدف، بر مبنای متد و تکنیک های موثر کوچینگ.

وقتی مشکلات غیرقابل مدیریت به نظر می آیند حتما با من مشورت کنید مهم ترین ارتباط انسان، با خود است و بعد با دیگران، با بازبینی و بهبود این ارتباط، آمادگی و توان خود را افزایش دهید.

شما توانا تر از آنچه فکر می کنید هستید!

مشاوره، یک جریان یادگیری است که از طریق رابطه بین دو نفر صورت می گیرد.

در این رابطه، مشاور با داشتن مهارت ها و صلاحیت های علمی و حرفه ای، می کوشد تا با روش های منبطق بر نیازمندی های مراجع، او را یاری کند تا خود را بیشتر بشناسد و بینشی را که به این طریق درباره خویشتن کسب می کند، در زمینه هدف های معین که آنها را به صورت واقع بینانه ای درک کرده، به طور مؤثری مورد استفاده قرار دهد و در نتیجه، به فردی خلاق تر و شادمان تر در جامعه خود تبدیل شود.”

کاملیا سیماب

بانک مشاغل کانادا